За Проген

ДНК лабораторията на Проген ООД е създадена през 2005 г. от д-р Мая Кичева и е базирана в гр. София. В нея се провеждат молекулярно-биологични (генетични) анализи, чрез които се идентифицират хора и биологични следи, определят се бащинство или майчинство, биологично родство, родство по майчина или бащина линия, хаплотип по У-хромозома.

Резултатите и заключенията от всеки анализ се оформят като ДНК експертиза. Тази дейност е съобразена с добрата лабораторна практика за криминалистически лаборатории, препоръките на ENFSI и Интерпол за унифициране на ДНК анализите на световно ниво, сертифицирана е по стандарт ISO 9001 и ежегодно преминава външен контрол GEDNAP.

От 2016г. в лабораторията се провеждат и газ-хроматографски анализи (GC/MS) за доказване и количествено определяне на наркотични вещества в биологични течности, сухи субстанции, разтвори, растителна маса. Резултатите и заключенията от всеки анализ се оформят като химическа експертиза. Тази дейност е лицензирана от Министерство на здравеопазването.

Екипът на Проген ООД включва специалисти с дългогодишен опит, които са одобрени за вещи лица във всички съдебни райони в България. За вземане на проби извън гр. София ползваме услугите на обучени от нас сътрудници.