Цени и срокове

Вижте актуалните цени и срок за изпълнение на предоставяните от Проген ООД услуги, разпределени в три групи.

Заплащането за изготвени експертизи се извършва по един от следните начини:

  • по банков път до Проген ООД
    сметка в лева: BG98UNCR70001521204977, Уникредит Булбанк АД – гр. София,
    банков код: UNCRBGSF
  • в брой в лабораторията на Проген ООД – гр. София.
  • по сметката за вещи лица на възлагащия съд.

Изготвянето на експертизи за лична информация се заплаща авансово.

За всяко плащане към Проген ООД се издава фактура съгласно закона за счетоводство.