Екип

Екипът на Проген ООД включва специалисти с дългогодишен опит, които са одобрени за вещи лица във всички съдебни райони в България:

д-р Мая Кичева
Управител и експерт

Магистър по молекулярна и функционална биология, втора специалност „Клинична химия“, доктор по биохимия. Завършила е Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ през 1988г. През 1996г. придобива научната степен „доктор“ – ИФР, Българска академия на науките. Специализирала е във Вайцман институт (Израел), работила е като изследовател в ИФР – БАН, и Корнелски университет (САЩ). Създава и управлява лабораторията от 2005г. Изготвя химически и ДНК експертизи.

Николай Тюфекчиев
Ръководител на лабораторията и експерт

Магистър по биохимия и микробиология. Завършил е Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ през 1993г. От 1994г. до 2009г. е експерт в сектор „ДНК анализи“ – Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология (МВР). Служител на Проген ООД от 2010г. Изготвя ДНК експертизи.

Борис Шахов
Експерт

Магистър по молекулярна биология. Завършил е Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ през 2000г. От 2005г. до 2011г. е експерт в сектор „ДНК анализи“ – Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология (МВР). Служител на Проген ООД от 2012г. Изготвя ДНК експертизи.